fbpx

Tag Archives: thành phố trực thuộc trung ương thứ 6

Năm 2020: Nha Trang phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại I

quy hoạch thành phố nha trang năm 2019

Ngày 3-4, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo đồ án Chương trình phát triển đô thị TP. Nha Trang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ông Lê Đức Vinh chỉ đạo các đơn vị phối hợp rà […]